OCHRANA PRED PREHRIEVANÍM V INTERIÉRI

OCHRANA PRED PREHRIEVANÍM V INTERIÉRI

 

Prehrievanie vnútorných priestorov je závislé od fázového posunu, ktorý daná konštrukcia vykazuje.

Pojem fázový posun teplôt označuje čas, ktorý je potrebný na to, aby sa teplo z vonkajšieho priestoru dostalo cez konštrukciu do interiéru. Rýchlosť prehrievania závisí od objemovej hmotnosti izolácie. Čím je izolácia ťažšia, tým je dlhší fázový posun a interiér sa neskôr prehreje. Drevovláknité izolácie, ktoré používame v našich skladbách dokonalo spĺňajú tieto požiadavky. Kým sa teplo z exteriéru dostane do interiéru uplynie približne 14 a viac hodín, čo je dostatočne dlhý čas na to, aby konštrukcia začala vplyvom večerných hodín opäť chladnúť. Objemové hmotnosti týchto izolácií sa pohybujú v rozmedzí 180-270 kg/m3. Pre porovnanie tepelná izolácia z minerálnej vlny dosahuje hodnoty 15 – 150 kg/m3 a polystyrén EPS dosahuje hodnoty 10 a 35 kg/m3.

TIENENIE PRESKLENÝCH PLôCH

 

Okrem dôsledného návrhu konštrukcie nezabúdame na nevyhnutnosť tienenia presklených plôch v letných mesiacoch. Tieto plochy, ktoré sa v súčasnosti čoraz častejšie vyskytujú umožňujú krásne spojenie interiéru s exteriérom a oddychovou zónou. No treba myslieť na to, že sa bez účinného tienenia môžu v letných mesiacoch zmeniť na „obrovské radiátory“, ktoré zohrievajú interiér. Skoro 50 % tepla, ktoré zvyšuje teplotu v interiéri, prechádza cez nezatienené okná. Najúčinnejším riešením proti prehrievaniu cez sklenené plochy je použitie exteriérových žalúzií, ktoré zabraňujú slnečným lúčom dopadať na zasklenie. Ďalším riešením je vhodný návrh presahov striech, alebo tieniacich konštrukcií. Pri správnom návrhu v zimnom období, keď je slnko nízko budú slnečné lúče interiér zohrievať, ale naopak v lete, keď je slnko vysoko, lúče nedopadajú na presklené plochy.

tienenie