OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE

OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE

STREŠNÉ KONŠTRUKCIE

STROPNÉ KONŠTRUKCIE

PREMIUM

DIFÚZNE OTVORENÁ SKLADBA OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE

1
2
3
4
5
6
7
1

Certifikovaný systém omietok vhodný na difúzne otvorené konštrukcie

2

Zateplenie drevovláknitou izolačnou doskou Steico Protect

3

Rámová konštrukcia z KVH hranolov (alt. STEIO joist)

4

Zateplenie rámovej konštrukcie mäkkou drevovláknitou izoláciou Steico Flex

5

OSB 4 doska

6

Inštalačná predstena z KVH hranolov zateplená mäkkou konopnou izoláciou

7

Sádrovláknitá doska Rigistabil

SKLADBA KONŠTRUKCIE

1. Certifikovaný systém omietok na difúzne otvorené konštrukcie

2. Zateplenie drevovláknitou izolačnou doskou Steico Protect

3. Rámová konštrukcia z KVH hranolov (alt. STEIO joist)

4. Zateplenie rámovej konštrukcie mäkkou drevovláknitou izoláciou Steico Flex

5. OSB 4 doska

6. Inštalačná predstena z KVH hranolov zateplená mäkkou konopnou izoláciou

7. Sádrovláknitá doska Rigistabil

VÝHODY KONŠTRUKCIE

– difúzna otvorenosť celej skladby steny

– pri správnom návrhu skladba zabraňuje kondenzácii vodných pár vo vnútri konštrukcie

– použité materiály sú schopné vysporiadať sa s prípadnou vlhkosťou a jej vplyvom nedegradujú

– použité materiály sú na prírodnej báze

– konštrukcia dosahuje vysokú životnosť

TEPELNO-TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE

Celková hrúbka konštrukcie: 337 mm
Súčiniteľ prechodu tepla: U=0,141 W/(m2.K)
Tepelný odpor konštrukcie: R=7,1 m2.K/W
Požiarna odolnosť DP3

– REI 45 (i-o)
– REW 45 (i-o)
– REIef 60 (o-i)

Teplotný útlm konštrukcie – 383,2
Fázový posun teplotného kmitu – 14,0 h
Vnútorná povrchová teplota konštrukcie: θsi= 18,9 °C
Celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary za rok: Mc = 0,080 kg/(m2.a)
Celoročné množstvo vyparenej vodnej pary za rok: Mev = 5,647 kg/(m2.a)

PREMIUM WALL

DIFÚZNE OTVORENÁ SKLADBA OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE S POUŽITÍM I NOSNÍKOV

1
2
3
4
5
6
7
1

Certifikovaný systém omietok vhodný na difúzne otvorené konštrukcie

2

Zateplenie drevovláknitou izolačnou doskou Steico Protect

3

Rámová konštrukcia z nosníkov Steico Wall

4

Zateplenie rámovej konštrukcie mäkkou drevovláknitou izoláciou Steico Flex

5

OSB 4 doska

6

Inštalačná predstena z KVH hranolov zateplená konopnou izoláciou

7

Sadrokartónová doska Rigistabil

SKLADBA KONŠTRUKCIE

1. Certifikovaný systém omietok vhodný na difúzne otvorené konštrukcie

2. Zateplenie drevovláknitou izolačnou doskou Steico Protect

3. Rámová konštrukcia z nosníkov Steico Wall

4. Zateplenie rámovej konštrukcie mäkkou drevovláknitou izoláciou Steico Flex

5. OSB 4 doska

6. Inštalačná predstena z KVH hranolov zateplená konopnou izoláciou

7. Sadrokartónová doska Rigistabil

VÝHODY KONŠTRUKCIE

– konštrukcia spĺňa požiadavky pre pasívnu stavbu

– difúzna otvorenosť celej skladby steny

– použité prírodné materiály

– viac obytnej plochy v porovnaní s murovanými stavbami s rovnakými tepelnoizolačnými vlastnosťami

– vysoká životnosť konštrukcie

TEPELNO-TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE

Celková hrúbka konštrukcie: 437 mm
Súčiniteľ prechodu tepla: U=0,105 W/(m2.K)
Tepelný odpor konštrukcie: R=9,52 m2.K/W
Požiarna odolnosť DP3

– REI 60 (i-o)
– REW 60 (i-o)
– REIef 90 (o-i)

Teplotný útlm konštrukcie – 859,1
Fázový posun teplotného kmitu – 17,6 h
Vnútorná povrchová teplota konštrukcie: θsi= 19,1 °C
Celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary za rok: Mc = 0,029 kg/(m2.a)
Celoročné množstvo vyparenej vodnej pary za rok: Mev = 5,631 kg/(m2.a)

PLATINUM

DIFÚZNE OTVORENÁ SKLADBA OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE Z CLT

1
2
3
4
5
1

 Certifikovaný systém omietok na difúzne otvorené konštrukcie

2

Zateplenie drevovláknitou izolačnou doskou Steico Protect

3

Rošt zo STEICO Joist (alt. KVH hranoly)

4

Zateplenie roštu mäkkou drevovláknitou Steico Flex

5

Nosná konštrukcia z CLT PANELOV – pohľadová kvalita

SKLADBA KONŠTRUKCIE

1. Certifikovaný systém omietok na difúzne otvorené konštrukcie

2. Zateplenie drevovláknitou izolačnou doskou Steico Protect

3. Rošt zo STEICO Wall (alt. KVH hranoly)

4. Zateplenie roštu mäkkou drevovláknitou Steico Flex

5. Nosná konštrukcia z CLT PANELOV – pohľadová kvalita

VÝHODY KONŠTRUKCIE

– krátka doba výstavby, ľahká montáž a vysoká miera prefabrikácie

– približne o 10% viac obytnej plochy ako pri murovaných stavbách s rovnakými tepelno technickými parametrami

– nižšia hmotnosť ako betón a tehly

– ekologická a trvalo udržateľná architektúra

– pozitívny bilancia CO2

– príjemná a zdravá klíma v interiéri

– výborné protipožiarne vlastnosti

– výborné statické vlastnosti vo všetkých smeroch

– suchá výstavba

– konštrukcia odolná voči zemetraseniu

TEPELNO-TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE

Celková hrúbka konštrukcie: 349 mm
Súčiniteľ prechodu tepla: U= 0,145 W/(m2.K)
Tepelný odpor konštrukcie: R= 6,9 m2.K/W
Požiarna odolnosť DP3

– REI 45 (i-o)
– REW 45 (i-o)
– REIef 60 (o-i)

Teplotný útlm konštrukcie – 254,1
Fázový posun teplotného kmitu – 13,6 h
Vnútorná povrchová teplota konštrukcie: θsi= 18,8 °C
Celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary za rok: Mc = 0,032 kg/(m2.a)
Celoročné množstvo vyparenej vodnej pary za rok: Mev = 5,653 kg/(m2.a)

Uložiť