STREŠNÉ KONŠTRUKCIE

OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE

STREŠNÉ KONŠTRUKCIE

STROPNÉ KONŠTRUKCIE

PLOCHÁ STRECHA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

Štrkový zásyp

2

Hydroizolačná vrstva

3

Spádová vrstva

4

Nadkrokvová izolácia Steico Special (alt. Steico Universal)

5

Záklop z OSB dosky

6

Nosná konštrukcia z KVH hranolov (alt. Steico Joist)

7

Zateplenie nosnej konštrukcie drevovláknitou izoláciou Steico Zell

8

Parozábrana resp. parobrzdná rovina

9

Latovanie z hranolov 50 x 40 mm

10

Protipožiarna sádrokartónová stavebná doska

1. Štrkový zásyp

2. Hydroizolačná vrstva

3. Spádová vrstva

4. Nadkrokvová izolácia Steico Special (alt. Steico Universal)

5. Záklop z OSB dosky

6. Nosná konštrukcia z KVH hranolov (alt. Steico Joist)

7. Zateplenie nosnej konštrukcie drevovláknitou izoláciou Steico Zell

8.Parozábrana resp. parobrzdná rovina

9. Latovanie z hranolov 50 x 40 mm

10. Závesný systém Rigips a protipožiarna stavebná SDK doska

TEPELNO-TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie:  U= 0,11 W/(m².K)

Tepelný odpor konštrukcie: : R= 9,1 m2.K/W

VÝHODY KONŠTRUKCIE

– ochrana pred prehrievaním v letných mesiacoch

– výborné tepelnoizolačné vlastnosti

– použitie prírodných materiálov

– pri správnej realizácii vysoká životnosť konštrukcie

ŠIKMÁ STRECHA

1
2
3
4
5
6
7
8
1

Betónová resp. keramická strešná krytina

2

Kontralatovanie, latovanie

3

Nadkrokvová izolácia Steico Special (alt. Steico Universal)

4

Nosná konštrukcia z KVH hranolov (alt. Steico Joist)

5

Zateplenie nosnej konštrukcie drevovláknitou izoláciou Steico Zell

6

Parobrzdná rovina resp. parozábrana

7

Latovanie z hranolov 50 x 40 mm

8

Protipožiarna sádrokartónová stavebná doska

1. Betónová resp. keramická strešná krytina

2. Kontralatovanie, latovanie

3. Nadkrokvová izolácia Steico Special (alt. Steico Universal)

4. Nosná konštrukcia z KVH hranolov (alt. Steico Joist)

5. Zateplenie nosnej konštrukcie drevovláknitou izoláciou Steico Zell

6. Parobrzdná rovina resp. parozábrana

7. Latovanie z hranolov 50 x 40 mm

8. Závesný systém Rigips a protipožiarna stavebná SDK doska

TEPELNO-TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie: U= 0,10 W/(m².K)

Tepelný odpor konštrukcie: R= 9,62 m2.K/W

VÝHODY KONŠTRUKCIE

– možnosť priznanej šikminy v interiéri

– možnosť využívať podkrovné priestory

– ochrana pred prehrievaním v letných mesiacoch

– vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti

Uložiť