STREŠNÉ KONŠTRUKCIE

OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE

STREŠNÉ KONŠTRUKCIE

STROPNÉ KONŠTRUKCIE

STREŠNÉ KONŠTRUKCIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Štrkový zásyp

2

Hydroizolačná vrstva

3

Spádová vrstva

4

Nadkrokvová izolácia Steico Special (alt. Steico Universal)

5

Záklop z OSB dosky

6

Nosná konštrukcia z KVH hranolov (alt. Steico Joist)

7

Zateplenie nosnej konštrukcie drevovláknitou izoláciou Steico Zell

8

Latovanie z hranolov 50 x 40 mm

9

Sádrokartónová stavebná doska

1. Štrkový zásyp

2. Hydroizolačná vrstva

3. Spádová vrstva

4. Nadkrokvová izolácia Steico Special (alt. Steico Universal)

5. Záklop z OSB dosky

6. Nosná konštrukcia z KVH hranolov (alt. Steico Joist)

7. Zateplenie nosnej konštrukcie drevovláknitou izoláciou Steico Zell

8. Latovanie z hranolov 50 x 40 mm

9. Sádrokartónová stavebná doska

TEPELNO-TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie:  U= 0,11 W/(m².K)

Tepelný odpor konštrukcie: : R= 9,1 m2.K/W

VÝHODY KONŠTRUKCIE

- ochrana pred prehrievaním v letných mesiacoch

- výborné tepelnoizolačné vlastnosti

- použitie prírodných materiálov

- pri správnej realizácii vysoká životnosť konštrukcie

Uložiť