STROPNÉ KONŠTRUKCIE

OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE

STREŠNÉ KONŠTRUKCIE

STROPNÉ KONŠTRUKCIE

STROPNÉ KONŠTRUKCIE

1
2
3
4
5
6
1

Kročajová izolácia – drevovláknitá izolačná doska Steico Therm

2

Záklop z OSB dosky

3

Nosná konštrukcia z KVH hranolov (alt. Steico Joist)

4

Zateplenie nosnej konštrukcie drevovláknitou izoláciou Steico Flex

5

Latovanie z hranolov 50 x 40 mm

6

Sádrokartónová stavebná doska

1. Kročajová izolácia – drevovláknitá izolačná doska Steico Therm

2. Záklop z OSB dosky

3. Nosná konštrukcia z KVH hranolov (alt. Steico Joist)

4. Zateplenie nosnej konštrukcie drevovláknitou izoláciou Steico Flex

5. Latovanie z hranolov 50 x 40 mm

6. Sádrokartónová stavebná doska

TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE

Celková hrúbka konštrukcie: 355 mm

Požiarna odolnosť DP3 – REI 30

Vzduchová nepriezvučnosť: RW= 56 dB

Kroková nepriezvučnosť: Ln,W= 65 dB

VÝHODY KONŠTRUKCIE

– výborné zvukoizolačné vlastnosti

– použitie prírodných materiálov

– suchá výstavba

– nižšia hmotnosť ako klasické železobetónové stropné konštrukcie

Uložiť