POSTAVÍME VÁM ZDRAVÉ BÝVANIE

PASÍVNY DREVODOM

O tom či sa jedná o pasívny, nízkoenergetický alebo nulový dom hovorí množstvo tepla, ktoré je potrebné na to, aby bola zabezpečená tepelná pohoda v interiéri. Číže ročná merná potreba tepla na vykurovanie.

Pri pasívnom dome je ročná merná potreba tepla na vykurovanie maximálne 15 kWh/m2 obývanej plochy.

Vzhľadom na to, že potreba tepla na vykurovanie existujúcich stavieb je mnohonásobne vyššia, jedná sa o vysoko úsporný dom, v ktorom náklady na vykurovanie predstavujú minimálnu finančnú záťaž.

To znamená, že na zabezpečenie príjemnej vnútornej teploty v zimnom (či v letnom) období nie je potrebný rozsiahly vykurovací systém, častokrát postačuje ohrev (v lete chladenie) vetracieho vzduchu pomocou rekuperačného zariadenia. Tepelná spotreba je teda taká nízka, že budova si až na pár dní v roku vystačí sama bez aktívneho kúrenia či chladenia.

Čo je dôležité pre pasívny dom? Aby stavba dosiahla pasívny štandard musí spĺňať určité kritériá.

Veľmi dobrá tepelná izolácia

 Aby bola dosiahnutá tak nízka spotreba energie je potrebné, aby boli steny dostatočne zaizolované tepelnou izoláciou. Technicky povedané – súčiniteľ prechodu tepla „U“ obvodovej konštrukcie by mal byť menej ako 0,15 W/(m2K).

Pri plnení tejto požiadavky majú drevostavby výhodu, lebo aj pri pomerne nízkej hrúbke steny dosahujú potrebné tepelnotechnické požiadavky.

Konštrukcia bez tepelných mostov

Tepelné mosty sú miesta cez ktoré dochádza k úniku tepla z budovy. Môžu to byť miesta styku materiálov s rôznymi vlastnosťami, miesta s menšou hrúbkou tepelnej izolácie atď. Pri návrhu pasívneho domu je potrebné sa týmto problematickým oblastiam vyhýbať a realizovať tepelnoizolačný obal bez prerušenia.

Vzduchotesná obálka

Teplo z interiéru neuniká len v prípade horšie zaizolovanej steny, ale môže unikať aj formou ohriateho vzduchu cez netesnosti v konštrukcii. Preto je pojem vzduchová priepustnosť obálky budovy dôležitý v spojení s pasívnym domom. Meria sa tzv. Blower door testom, ktorý hovorí, že pri pretlaku 50 Pa neunikne cez netesnosti v obálke viac ako 60% vzduchu za 1 hodinu.

Správna orientácia a kvalita okenných konštrukcií

V prípade umiestenia rozsiahlych okenných konštrukcií na južnú stranu fasády dosiahneme v zime čo najlepšie tepelné zisky. Tak ako sú južne orientované okná v zime pomocníkom, môžu v letných mesiacoch spôsobiť nemalé problémy s prehrievaním. Preto je potrebné myslieť aj na zatienenie okien vonkajšími žalúziami alebo prečnievajúcim prestrešením.

Minimum techniky

Koncepcia pasívneho domu je založená na snahe minimalizovať použitie techniky na prevádzku domu. To znamená čo najviac tepla udržať vo vnútri domu, s čo najmenšou potrebou vykurovacieho systému, zvyčajne postačuje dohrev privádzaného vzduchu.

NÍZKOENERGETICKÝ DREVODOM

Je úsporný dom, v ktorom je potreba energie na vykurovanie nižšia ako pri klasickej výstavbe. Podľa legislatívy je potreba tepla na vykurovanie nízkoenergetického domu o 50% menšia ako pri bežnej budove stavebného fondu. Súčasným normám takáto budova nevyhovuje.

Základom koncepcie nízkoenergetického domu je minimalizácia tepelných strát budovy
(dostatočná tepelná izolácia obalových konštrukcií) a využívanie energie prostredia.

Pri znižovaní tepelných strát hrá okrem dostatočnej tepelnej izolácie dôležitú úlohu orientácia stavby voči svetovým stranám a kompaktný tvar pôdorysu budovy. Na vykurovanie a prípravu teplej vody sa často používajú obnoviteľné zdroje energie v kombinácii s nízkoteplotným vykurovacím systémom (podlahové vykurovanie).

Legislatíva prináša mnoho pojmov pojmov, ktoré zatrieďujú budovy podľa ročnej mernej potreby tepla na vykurovanie.

Pre lepšiu orientáciu sú tieto pojmy rozdelené podľa ročnej mernej potreby tepla na vykurovanie na energetické štandardy v nasledujúcej tabuľke.

tabulka odpor energeticky standard3

Zabezpečiť tepelnú pohodu v zimných mesiacoch už v dnešnej dobe nie je problém, zabezpečiť však vnútornú pohodu aj v letných mesiacoch  je oveľa zložitejšia úloha.

Čoraz častejšie letné horúčavy už potrápili nejedného z nás. Tienenie presklených plôch v kombinácii s izolačnými materiálmi s vyššou tepelnou kapacitou sú tou správnou voľbou. Izolácie z drevného vlákna dokážu dlhšie chrániť interiér pred letnou horúčavou, ako bežne používané izolácie z minerálnej vaty alebo polystyrénu.