SOLÁRNE PANELY

SLNEČNÁ ENERGIA

Slnečné žiarenie je ľahko dostupným obnoviteľným zdrojom energie. Jeho nevýhodou je jeho menšia koncentrácia v rôznych obdobiach dňa. Aj preto možno slnečnú energiu považovať len ako doplnkový zdroj energie.

Intenzita slnečného žiarenia sa samozrejme mení aj počas roka. Najväčšiu intenzitu dosahuje letných mesiacoch (júl). Čo je vtedy, keď nepotrebujeme vykurovať, dokonca aj na ohrev teplej vody je potrebné menšie množstvo energie.

Využitie slnečnej energie sa javí najvýhodnejšie v prípade, keď domácnosť plánuje ohrev bazénovej vody pomocou kolektorov, čím sa dokáže predĺžiť prevádzka bazénu v chladnejšom období.

Slnečnú energiu možno využiť premenou na tepelnú energiu (slnečné kolektory) alebo premenou na elektrickú energiu (fotovoltaické panely).

SLNEČNÉ KOLEKTORY

Kolektory tvorí systém rúrok, v ktorých prúdi kvapalina (teplonosná látka). Kvapalina sa vplyvom slnečného žiarenia ohrieva, akumuluje teplo a odovzdáva ho zohrievanej vode vo výmenníku (zásobníku teplej vody).

FOTOVOLTAICKÉ PANELY

Fotovoltaické panely premieňajú zachytenú slnečnú energiu na jednosmerný elektrický prúd, ktorý sa potom využíva na napájanie spotrebičov, prípadne sa vyrobená energia môže uskladniť v batériách.