TECHNICKÉ VYBAVENIE BUDOV

Pre dosiahnutie maximálnych energetických úspor nestačí mať len dokonalo zateplené obvodové steny, strechu, okná s izolačným trojsklom, ale treba myslieť na zariadenia, ktoré nám zabezpečujú vnútornú pohodu (vykurovanie, klimatizácia, ohrev teplej vody) – TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOVY

O niečo vyššie vstupné investície do takýchto zariadení a systémov znamenajú kvalitnejšie prevedenie a neporovnateľne väčšiu úsporu energie a financií.