VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE

Naša firma sa zaoberá výstavbou pasívnych drevodomov v difúzne otvorenom konštrukčnom systéme s použitím drevoláknitých izolácií od firmy Steico. Všetky skladby konštrukcií sú certifikované Technickým a skúšobným ústavom stavebným (TSUS).

Čo znamená pojem difúzne otvorenádifúzne uzavretá konštrukcia?

DIFÚZNE OTVORENÁ SKLADBA OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE

Základným znakom difúzne otvorenej konštrukcie je použitie takej skladby steny, kde nie je použitá parozábrana, ktorá by bránila prechodu vodnej pary z interiéru do exteriéru. To znamená, že konštrukcia umožňuje prechod určitého množstva vodnej pary, bez toho, aby v konštrukcii kondenzovala.

Ďalšou výhodnou vlastnosťou difúzne otvorenej konštrukcie je schopnosť regenerácie materiálov aj pri nadmernom zavlhnutí. Z tohto hľadiska prípadné poruchy neovplyvňujú samotnú konštrukciu ani statiku danej stavby. V skladbe je umiestnený materiál s najvyšším difúznym odporom, čo najbližšie k interiérovému povrchu. Takýto materiál má obmedzenú paro priepustnosť, avšak nie je úplne difúzne uzavretý, tým pádom konštrukcia nepopiera fyzikálne zákony. Naopak „dýcha“, čo prispieva k lepšej vnútornej klíme a v interiéri sa nehromadí toľko vlhkosti, aby sa Vám rosili okná, tak ako v prípade difúzne uzavretej konštrukcii.

DIFÚZNE UZAVRETÁ SKLADBA OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE

Difúzne uzavretá konštrukcia sa vyznačuje použitím parozábrany (igelit), ktorá zabraňuje vnikaniu vlhkosti do konštrukcie steny. Väčšina problémov vzniká pri nekvalitnom vyhotovení alebo porušení parozábrany, kedy sa vlhkosť dostane do konštrukcie a nemá možnosť sa z nej vypariť. V tomto prípade môže dôjsť k trvalým a neodstrániteľným poruchám izolácií alebo samotnej konštrukcie. Porušenie parozábrany nastáva najčastejšie v miestach prestupov inštalácií a potrubí, spájaní jednotlivých konštrukcií i materiálov.

Použitím parozábrany je dom je obalený v igelite „nedýcha“, preto jediný spôsob ako sa zbaviť vznikajúcej vlhkosti v interiéri je ju vyvetrať oknami.