4 rady, ako si vybrať ideálny pozemok práve pre vás

28. 07. 2020 / M-House

4 rady, ako si vybrať ideálny pozemok práve pre vás

1. Definujte si vaše priority

 

Žiaden pozemok nie je ideálny, preto je potrebné zostaviť si rebríček vašich priorít. Zamyslite sa dopredu nad tým, čo je pre vás dôležité. Je to dostupnosť a následné dochádzanie do práce? Občianska vybavenosť? Oddychové možnosti? Budúci rozvoj potencionálneho územia? Skúste si to spísať.

 

,,Dôležité je tiež, aby miesto malo pre vás tú správnu atmosfériu". - Genius Loci.

 

2. Veľkosť pozemku

 

Veľkosť pozemku závisí od veľkosti budúcej predstavy o rodinnom dome a samozrejme od finančných možností. Skúste si pozrieť na internete projekty domov https://www.katalogdrevodomov.sk/, aby ste si vybrali pozemok vhodný na stavbu vášho vysnívaného domu.

 

Položte si základné otázky:

  • Koľko izieb chcete mať v dome?
  • Chcete poschodový dom alebo bungalov?
  • Túžite po samostatne stojacom dome alebo radovej zástavbe?


Zodpovedanie týchto otázok vedie k prenesnejšej predstave o vašom pozemku. 

3. Na čo si dávať pozor pred kúpou pozemku?

 

Po dlhšom hľadaní ste našli svoj vysnívaný pozemok. Je veľmi dôležité si svoj budúci pozemok preveriť.

 

Vlasnícke vzťahy

Plomba v katastri, prebiehajúce dedičské konanie, neznámi vlastníci, vlastníci pod prístupovými cestami...to sú veci, ktoré by mohli skomplikovať vašu budúcu výstavbu. Na Katastrálnom portáli si možete preveriť parcelu, o kúpu ktorej máte záujem, susedné parcely, parcely pod prístupovými cestami. Informácie na katastri sa aktualizujú raz za týždeň.

 

Extravilán verzus intravilán

Je dôležité overiť, či je pozemok evidovaný v extraviláne, alebo intraviláne danej obce. Pokiaľ váš pozemok spadá do extravilánu obce, môže to negatívne ovplyvniť schválenie výstavby a možnosť napojenia na inžinierské siete (IS).

 

Ochranné pásmo od hlavných trás distribučných sieti

Je potrebné si zistiť, či na pozemok nezasahuje ochranné pásmo distribučných sietí. (plynovod, vedenie vysokého napätia, kanalizácia, závlahové potrubia a iné). Od týchto sietí je potrebné dodržať odstupovú vzdialenosť, čo by výrazne mohlo okresať priestor pre výstavbu domu. Odpovede nájdete na príslušnom stavebnom úrade a v prípade nieakých nejasností je potrebné osloviť správcov  prislušných sietí. (Vodárenská spoločnosť, elektrárne, plynárne prípadne Orange, UPC a Hydromeliorácie).

 

Obmedzenia vyplývajúce z územného plánu obce alebo zóny

Pokiaľ pre územie, kam spadá vaš budúci pozemok je spracovaný územný plán, môžu z neho vyplývať rôzne obmedzenia pre budúcu výstavbu. Ide o osadenie stavby na pozemku, vzdialenosť od hranice pozemku a okolitých objektov, zastavanosť parcely v percentách, typ a sklon strechy či vzdialenosť medzi objektmi z pohľadu požiarnej ochrany. Určite sa opýtajte aj na plánovanú výstavbu v okolí, aby časom váš krásny výhľad nezastreli výškové budovy. Nezabudnite do neho nahliadnuť.

 

Budúce napojenie na existujúce siete

Pred kúpou pozemku ešte skontrolujte, či bude možné budúcu stavbu napojiť na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod ... a v akej vzdialenosti od vášho pozemku sa nachádzajú. Inak by mohlo prísť k výraznému predraženiu stavby.

Dajte si pozor: Dostupnosť inžinierskych sietí, je obrovský rozdiel v slovnom spojení inžinierske siete na pozemku a inžinierske siete pri pozemku, môže to ovplivniť cenu výstavby. Nebojte sa informovať o danej lokalite alebo vlastníckych vzťahoch aj priamo na mestskom, prípadne obecnom úrade, kde Vám pri nových lokalitách vedia poskytnúť dôležité informácie.

 

Realitky a právnici

Nebojte sa dnes úzko spolupracovať aj s realitnými spoločnosťami, ktoré sa radi postarajú o celý právny proces od kúpy až po prevod. Veľakrát majú potrebné informácie o nových lokalitách, vedia odporučiť prípadne ukázať aj iné možnosti. Právny servis nie je zbytočný náklad, ak ste laik a nevyznáte sa dobre v problematike kúpy a prevodu nehnuteľností. Dobrá Zmluva nikdy nie je zlá.

 

4. Parametre pozemku

 

Geologické pomery

Únosnoť a priepustnosť pôdy je dôležitým faktorom, ktorý môže výrazne ovplyvniť cenu zakladania, alebo v budúcnosti až znehodnocovať pozemok. V náročnejšich lokalitách si dajte spraviť geologický prieskum.

 

Svahovitosť pozemku

Túžite po svahovitom pozemku? Pamätajte, že náklady na úpravu terénu a zaklananie stavby tým môžu výrazne narásť. Ideálne prevýšenie pozemku je do 3 %. Ak je pozemok svahovitý už voľným okom, zverte  premeranie výšok autorizovanému geodetovi. Za krásny svahovitý pozemok čakajte aj vyššie náklady na zakladanie stavby a dodatočné terénne úpravy plôch, záhrad. Za krásu a výhľad sa pripláca.

 

Orientácia pozemku

Orientácia pozemku na svetové strany je dôležitá z hľadiska osadenia vášho projektu domu na pozemok. Je dôležité, aby ste vedeli zasadiť váš vybraný projekt na pozemok, tak aby ste boli spokojný orientáciou izieb na svetové strany a využívali správne slnečné žiarenie. (Terasa na juh-juhozápad, spálňa orientovaná na východ a pod.). Veľmi dôležité je rešpektovať aj budúci vývoj počasia, terasa juh juhozápad, treba rátať s tienením, dodatočnou výsadbou drevín, aby ste mali príjemné sedenie aj v teplých letných dňoch, kedy tieň je Váš najlepší priateľ...

 

Prístupová cesta k pozemku

Je veľmi dôležitá  záležitosť, bez ktorej vám príslušný úrad nemôže vydať stavebné povolenie. Môže byť v obecnom, ale i v súkromnom vlastníctve. Pokiaľ je v obecnom vlastníctve čiže verejne platí, že máte prístup na pozemok. Pokiaľ je v súkromnom vlastníctve, potom si musíte zriadiť právo prechodu/prejazdu a zapísať ho do katastra nehnuteľností.

 

 


Ak ste toto všetko zvládli, stali ste sa šťastným majiteľom pozemku. 

Správny výber pozemku je základ pekného a spokojného bývania.

 

Blahoželáme a s realizáciou vám radi pomôžeme.