Pasívne, nulové a nízkoenergetické domy - viete, aký je medzi nimi rozdiel?

03. 08. 2020 / M-House

Pasívne, nulové a nízkoenergetické domy - viete, aký je medzi nimi rozdiel?

Túžite bývať vo vlastnom dome? Plánujete stavbu rodinného domu? Tak už určite viete, že jedným zo základných a v poslednom období najviac omieľaných parametrov stavieb je energetická náročnosť. Aké označenia domov s nízkou energetickou náročnosťou poznáme, čo jednotlivé označenia úsporných domov znamenajú a ako sa od seba líšia sa dozviete nižšie v článku.

 

Neustále rastúce ceny energií, naše čoraz ekologickejšie zmýšľanie ale aj požiadavky Európskej únie nás vedú k vyššej šetrnosti a teda k projektom stavieb ktoré na svoje správne fungovanie a na zabezpečenie pohodlia spotrebujú minimálne množstvo energie. Hlavným cieľom stavby úsporného domu je ušetriť prevádzkové náklady. Akú veľkú sumu ušetríme, záleží na nás a našej ochote investovať viac peňazí pri výstavbe domu, avšak s cieľom pomerne rýchlej návratnosti a ušetrenia v budúcnosti.

 

Na výber z úsporných domov máme nízkoenergetický dom, pasívny dom alebo aj nulový dom, resp. dom s takmer nulovou, teda skoro žiadnou spotrebou energie.


 

Nízkoenergetické domy

 

Rozdelenie na nízkoenergetický dom, pasívny dom a dom s nulovou spotrebou energie vychádza z celkovej spotreby energie, ktorú dom na svoje správne fungovanie a zaistenie nášho pohodlia spotrebuje. Túto spotrebu uvádzame v kilowatt hodinách na meter štvorcový za rok (kWh/m2/rok).

 

Nízkoenergetické domy (skr. NED) sú domy, v ktorých je na zabezpečenie tepelnej pohody počas celého roka spotrebovaných od 15 do 50 kWh/m2/rok. Vzhľadom nato, že nízkoenergetické domy sú zároveň aj ekologické stavby, preferované sú prírodné stavebné materiály z obnoviteľných zdrojov, ktoré nezaťažujú životné prostredie. Ideálnymi stavebnými materiálmi z obnoviteľných zdrojov sú drevo, hlina, slama, konope alebo ovčia vlna. Tieto materiály sú prírodného charakteru a zabezpečujú prirodzenú a teda aj zdravú klímu v dome.


 
Pasívne domy

 

Pasívny dom sa vyznačuje veľmi nízkou spotrebou energie, ktorá je potrebná na zabezpečenie tepelnej pohody i na prevádzku a teda je dôležité sústrediť sa na materiály s vysokou kvalitou.

 

V pasívnom dome počítame počas roka s minimálnou potrebou kúrenia i chladenia. Na zabezpečenie príjemnej vnútornej teploty počas celého roka (hlavne počas leta a v zime) postačuje ohrev, resp. chladenie vetraného vzduchu pomocou rekuperačného zariadenia a/alebo tepelného čerpadla. Takáto budova si až na pár dní v roku vystačí sama, bez aktívneho kúrenia či chladenia.

 

Na zabezpečenie tepelnej pohody v pasívnom dome sa spotrebuje maximálne do 15 kWh/m2/rok. Dôležité, je brať do úvahy tepelné zisky počas letných mesiacov, hlavne cez presklené plochy – okná. Do úvahy ale berieme aj to, že sa v dome nachádzajú jeho obyvatelia a spotrebiče, ktoré tiež generujú teplo. Na prvý pohľad sa pasívny dom od bežného domu nijako nelíši. Zo stavebno-technického hľadiska ale ide o zdokonalenie nízkoenergetického domu.Dom s takmer nulovou potrebou energie

 

Dom s takmer nulovou potrebou energie je, čo sa týka zabezpečenia pohody bývania, ale aj technického riešenia, veľmi efektívny objekt. Takýto dom je navyše doplnený o technológie, ktoré na svoj chod využívajú obnoviteľné zdroje energie. Energia získaná z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom napríklad solárnych článkov alebo tepelného čerpadla, by pri nulovom dome mala postačovať na plnohodnotnú prevádzku domácnosti. Tým pádom má majiteľ takéhoto domu rádovo nižšie náklady na prevádzku, čo mu kompenzuje vyššiu počiatočnú investíciu pri výstavbe.

 

Najdôležitejší je pri pohodlí bývania aj vplyv úsporných domov na životné prostredie. Nižšia spotreba energie sa rovná menšiemu množstvu škodlivých emisií CO2 a zdravšiemu ovzdušiu. Myslime na budúcnosť!