Krasňany

Krasňany

A0 DREVODOM


4-izbový jednopodlažný dom obdĺžnikového tvaru pôdorysu. Stavba je realizovaná v certifikovanom difúzne otvorenom systéme TEPORE. V obvodových stenách je ako izolácia použitá fúkaná slamenná izolácia a izoláciu strechy tvorí fúkaná drevovláknitá izolácia.

Z hľadiska architektonického je navrhovaný objekt tvaru kvádra s rozmermi 15,4 m x 8,3 m. Nosnú časť stavby tvoria I-nosníky a KVH hranoly kde v obvodových stenách je použitý nosník s hrúbkou 300 mm a na streche sú nosníky s hrúbkou 400mm. V interiéri máme dva rôzne typy konštrukcie interiérových stien. Prvý typ tvoria priečky z KVH hranolov. Druhý typ priečok je z nepálenej tehly, ktorá je finálne omietaná systémom hlinených omietok. Na stropoch sú v obytných priestoroch použité akustické stropy. Zdrojom energie pre vykurovanie, ohrev TÚV a celkové fungovanie domu sú fotovoltické panely.


Skladba steny: Stĺpikový systém s použitím fúkanej slamenej izolácie, certifikovaná skladba ktorá spĺňa požiadavky pre nulové stavby

Okná: Drevohliníkové - Hoblina Smartwin

Test vzduchotesnosti: n50 = 0,23 h-1

Energetický štítok: A0

Realizácia: M-HOUSE 2022