Vyvrátili sme 10 mýtov o stavbách z dreva

05. 08. 2020 / M-House

Vyvrátili sme 10 mýtov o stavbách z dreva

Okolo stavieb z dreva sa šíri mnoho mýtov. Najčastejšie sa jedná o zlé izolačné vlastnosti, horľavosť či krátku životnosť drevodomov. Sú tieto mýty pravdivé? V tomto článku sme sa rozhodli všetky nepravdy o stavbách z dreva nadobro vyvrátiť a poukázať na ich ekologické a iné výhody.

Rozhodnutie postaviť si svoj vysnívaný dom z jedného z najstarších prírodných materiálov, ktorým drevo je nemusí byť jednoduché. A to najmä z dôvodu, že sa dlhodobo o stavbách z dreva šíri veľké množstvo nepravdivých informácií. Drevo je spolu s hlinou, slamou a kameňom najstarším stavebným materiálom. Techniky využívania a spracovania týchto materiálov sa rokmi vyvíjali. Aj preto, môžeme s určitosťou povedať, že základom je ich kvalitné spracovanie. Odolnosť drevostavieb dokazujú aj do dnešných dní zachované kultúrne pamiatky, ktoré stále existujú vo forme dreveníc, drevených kostolíkov a rôznych iných architektonických diel kde je ako konštrukčný material použité drevo. Podľa nás je aj to jeden z dôvodov, prečo by sme nemali veriť mýtom, ktoré sa o dreve šíria.
 

Mýtus 1: Dom z dreva je horľavejší, ako dom murovaný

 

Tento mýtus sa väčšine ľudí pri pomyslení na drevostavbu vynorí v mysli ako prvý. Je ale pomerne jednoduché ho vyvrátiť. Základom je rozlišovať medzi pojmami horľavosť a požiarna odolnosť. V požiarnej ochrane totiž neexistuje pojem “horľavejší”, či “menej horľavý” stavebný material. Horľavosť konštrukcie drevostavby je pomerne ľahko kontrolovateľná a znižovaná použitím protipožiarnych sadrokartónových obkladov, izolácií s retardérmi horenia, a podobne. Pri výstavbe je potrebné realizovať protipožiarnu ochranu, ktorá môže predĺžiť čas poškodenia nosných častí budovy. V takomto prípade je riziko požiaru úplne rovnaké ako u murovaných stavieb.

Mýtus 2: Dvevostavby sa ľahko prehrievajú a v zime rýchlo vychladnú

 

Letné prehrievanie trápi všetky typy rodinných domov, ktoré nemajú správne vyriešené tienenie presklených plôch. Jedná sa hlavne o nezatienené okná s orientáciou na juh. Tie spôsobujú komplikácie s prehrievaním stavieb počas letných mesiacov. Tepelné zisky oknami sú vítané skôr v zime. Kvalitne navrhnutá a posúdená drevostavba vie úplne bez problémov (s technickou inštaláciou potrebných hrúbok tepelných izolácií ) dosahovať energetickú triedu A0. To znamená, že stavbu možno nazvať pasívnym domom. Drevodomy s prírodnými izolačnými materiálmi znižujú náklady na energie a tvoria zdravé bývanie. Viac informácií o prírodných izoláciách sa dozviete aj na webovej stránke www.prirodneizolacie.sk


 

Mýtus 3: Dreva je vo svete nedostatok

 

Tento mýtus vonkoncom neplatí. Dreva máme dosť. Ak sa bude s drevom v budúcnosti rozumne hospodáriť, obchodovať a spracovávať sa s pridanou hodnotou, dreva bude na svete vždy dostatok. Základom je nevyťažiť viac, ako je jeho prírastok. Týmto spôsobom dokonca vytvoríme základ pre trvalú obnoviteľnosť tohto zdroja pre úžitok i pre radosť zároveň. 


Mýtus 4: Drevodom môžu napadnúť škodcovia

 

Podstatnú časť ochrany proti napadnutiu škodcami tvorí správny návrh konštrukčných detailov stavieb z dreva. Kvalitný návrh pomôže znížiť riziko napadnutia drevokazným hmyzom, či drevokaznými hubami na nulu. Okrem vhodného konštrukčného riešenia je dôležitý aj výber typu dreveného materiálu stavebnej konštrukcie. Vhodný materiál by mal byť vopred podrobený správnemu vysušeniu a náležitému technickému spracovaniu. Takýmto materiálom je konkrétne KVH – Konstruktionvollholz, ktorý je certifikovaným dreveným konštrukčným materiálom. KVH je sušený na 15% vlhkosť (odchýlka môže byť do 3%), je dĺžkovo nadpájané, čím sa dá zabezpečiť odstránenie prirodzených čŕt dreva, ktoré môžu znižovať jeho pevnostné vlastnosti - vypadavé hrče alebo trhliny. Tým, že je použité sušené konštrukčné rezivo,  je v konštrukcií možné zamedziť vzniku podmienok, ktoré potrebujú drevokazní škodcovia pre svoj život. Základom je ochrániť stavbu od vysokej vlhkosti, ktorá je živnou pôdou pre huby, plesne a škodcov.


 

Mýtus 5: Drevostavby sú omnoho drahšie ako murované domy

 

Drevo má svoju cenu rovnako ako aj iné stavebné materiály. Cena drevodomu sa odvýja od kvality použitých stavebných materiálov a je priamoúmerná finančným možnostiam investora. Cena dreva núti dobrých hospodárov s ním rozumne hospodáriť a maximálne ho zhodnocovať. Keby sme chceli znížiť cenu dreva na trhu, muselo by sa samé ťažiť aj spracovávať. Lacným drevom by sa ale začalo plytvať a nebol by viac záujem o jeho riadne hospodárske využitie. A to nielen v štátnych, ale aj v súkromných lesoch. Pridanou hodnotou, za ktorú sa oplatí si priplatiť, je fakt, že drevodomy sú ekologickejšou alternatívou ako murované domy.


 

Mýtus 6: Drevodom má extrémne krátku životnosť

 

Ako sme už spomínali v úvode, o životnosti dreva nám hovoria stáročia zachované kultúrne pamiatky. Pri správnom konštrukčnom prevedení stavby môže drevostavba prežiť doslova stáročia aj bez použitia chemických prostriedkov na údržbu dreva, ktoré sú dnes bežne dostupné. 


Mýtus 7: Drevo je vhodné len na stavbu chát a víkendových domov

 

Tento mýtus sa vyvracia sám o sebe až priveľmi jednochucho. A to najmä z dôvodu existencie drevených stavieb ako výškových budov, budov školských zariadení, rodinných domov, telocviční a rôznych iných rozmerných architektonických diel. Ako vo všetkých oblastiach aj tu platí, že cena a kvalita sa odvíja od výšky nárokov klienta na kvalitu bývania.


 

Mýtus 8: Drevo má nízku odolnosť voči počasiu a živelným pohromám

 

Drevo má vysokú pevnosť v tlaku aj v ťahu už pri pomerne nízkej objemovej hmotnosti a malom priereze nosných prvkov. Drevostavby sú rovnako odolné voči počasiu ako ostatné budovy. Ak sú kvalitne navrhnuté a kvalitne postavené, vydržia všetky bežné zaťaženia spojené s klimatickými zmenami, ktoré možno očakávať v našom klimatickom pásme. Drevostavby sú taktiež odolné voči živelným pohromám. Dobrým príkladom sú stavby z dreva v Japonsku. Konštrukcie z dreva sú pružné, a tak dokážu lepšie eliminovať otrasy zo zemetrasení nižších stupňov bez vážnejších porúch na ich konštrukcií.

 

 

Mýtus 9: Drevodomy majú zlé akustické vlastnosti - vŕzgajú a počuť v nich každý krok

 

Podstatné je vybrať správne upravené konštrukčné drevo. To vám bude slúžiť ako spoľahlivý konštrukčný prvok. So správnou vlhkosťou a technologickou úpravou je možné vŕzganiu úplne predísť. Na elimináciu nežiadúcich zvukov sa taktiež využíva betónový poter stropov. Akustika drevostavieb je pri správnom technickom a technoogickom prevedení bezproblémová. V dnečnej dobe už existujú akustické izolácie, ktoré je možné do stavby zapracovať a tak ešte viac zlepšiť akustické vlastnosti drevostavby. Toto riešenie sa ale využíva vo všetkých druhoch domov, nie len pri stavbách z dreva.

 
Mýtus 10: Nedôverujem výrobcom drevostavieb zo Slovenska

 

Budovanie dobrého mena trvá roky a stojí veľa úsilia. Zo zlým menom je to presne naopak. Fáza stavebníctva, kedy sa drevostavby na Slovensku stavali neprofesionálne je už našťastie dávno prekonaná. Aktuálne existuje veľké množstvo nástrojov, ktoré slúžia na overovanie kvality stavieb. Prvým nástrojom je legislatíva, ktorá vyžaduje, aby výrobky, ktoré sa zabudujú do drevostavieb mali potrebný certifikát kvality. Dôležitý je ale aj výber spoločnosti, ktorá má skladby konštrukcií certifikované ako celok. S vysokou mierou odbornosti tak dokáže vyhotoviť vysoko kvalitnú a funkčnú stavbu z dreva.

 

Vo všeobecnosti sa o drevodomoch hovorí, že sú ekologickejšou formu bývania. Pri výbere domu, by sme totiž mali dbať aj na životné prostredie. Čím je nižšia spotreba energií, tým je menšie množstvo vyprodukovaných škodlivých emisií CO2 v ovzduší. Príkladom ekologickejšieho bývania sú pasívne, nízkoenergetické a nulové domy. Viac si o nich môžete prečítať TU.

 

Uvažujete o pasívnom, či nízkoenergetickom drevodome? Kontaktujte nás!

 

Tím M-HOUSE