Pasívne drevodomy
BÝVAJTE PASÍVNE

Pasívne
drevodomy

Kvalitne postavený pasívny dom s nízkymi nákladmi na prevádzku, poskytuje zdravé bývanie. Má veľmi nízku potrebu energie na svoju prevádzku – vychádza z princípu využívania pasívnych tepelných ziskov. K vyhrievaniu rodinného domu a príprave teplej vody, tak nepotrebuje skoro žiadne kúrenie, ale využíva slnečné žiarenie a teplo z neho získané a teplo vyprodukované užívateľmi.

Čo znamená pojem pasívny drevodom

O tom, či sa jedná o pasívny, nízkoenergetický alebo nulový dom hovorí množstvo tepla, ktoré je potrebné na to, aby bola zabezpečená tepelná pohoda v interiéri. Číže ročná merná potreba tepla na vykurovanie. Pri pasívnom dome je ročná merná potreba tepla na vykurovanie maximálne 15 kWh/m2 obývanej plochy.

Vzhľadom na to, že potreba tepla na vykurovanie existujúcich stavieb je mnohonásobne vyššia, jedná sa o vysoko úsporný dom, v ktorom náklady na vykurovanie predstavujú minimálnu finančnú záťaž.

Aby stavba dosiahla pasívny štandard,
musí spĺňať určité kritériá

Veľmi dobrá
tepelná izolácia

Pri plnení tejto požiadavky majú drevostavby výhodu, pretože v stene dosahujú výborný pomer tepelnej izolácie a nosného systému a tým pádom pri pomerne malej hrúbke steny aj potrebné tepelnoizolačné požiadavky.

Vzduchotesná obálka

Teplo z interiéru neuniká len v prípade horšie zaizolovanej steny, ale môže unikať aj formou ohriateho vzduchu cez netesnosti v konštrukcií. Preto je pojem vzduchová priepustnosť obalového plášťa budovy v spojení s pasívnym domom veľmi dôležitá. Meria sa tzv. Blower Door testom, ktorý hovorí, že výmena vzduchu netesnosťami n50 nesmie byť vyššia ako 0,6-násobok objemu meraného priestoru..

Správna orientácia a kvalita
okenných konštrukcií

V prípade umiestenia rozsiahlych okenných konštrukcií na južnú alebo juhozápadnú stranu fasády dosiahneme v zime najlepšie možné tepelné zisky. Tak, ako je táto orientácie okien v zime pomocníkom, môže v letných mesiacoch spôsobiť nemalé problémy s prehrievaním stavby. Preto je pri návrhu domu potrebné myslieť aj na zatienenie okien, ktoré zabezpečia exteriérové žalúzie alebo architektonické prvky stavby, ktoré sú vytvorené so zámerom tieniť ako napríklad väčší presah strechy.

Pri stavbe pasívneho domu je dôležitý výber okien s výborne izolovanými rámami (Uw okolo 0,8W/(m2K)) a s použitím izolačných trojskiel.

Potreba primárnej energie

Koncepcia pasívneho domu je založená na snahe minimalizovať použitie techniky na prevádzku domu a tým znížiť spotrebu energie. To znamená, čo najviac tepla udržať vo vnútri domu, s čo najmenšou potrebou vykurovania. Zvyčajne postačuje dohrev privádzaného vzduchu pomocou rekuperácie so spätným získavaním tepla z vetraného vzduchu (minimalna účinnosť rekuperačnej jednotky 80%).

V pasívnom dome je potreba primárnej energie (vrátane elektrospotrebičov) najviac 120kWh/m2 za rok. K zníženiu potreby primárnej energie výrazne prispeje použitie tepelného čerpadla alebo slnečných kolektorov.