Zdravé bývanie
Zdravie je dôležité

Zdravé
bývanie

Staviame drevodomy s použitím ekologických materiálov (drevo, konopa, slama, hlina) a šetrných technológií. Vytvárame tak zdravé bývanie s použitím certifikovaných skladieb konštrukcií v súlade so životným prostredím. Ukážeme si, čo tvorí zdravé bývanie.

3 piliere pre zdravé bývanie

1
Zdravý
vzduch

Denne spotrebujeme približne 13,5 kg vnútorného a 1,5 kg čerstvého vzduchu. Preto je čerstvý vzduch pre kvalitu nášho života dôležitý. Jeho dostatok v interiéri by mal byť samozrejmosťou.

Udržiavanie optimálnej vlhkosti vzduchu a správne vetranie je preto nevyhnutné pre zdravú klímu v našom domove.

2
Zdravé
prostredie

Prírodné materiály (drevo, konopa, slama, hlina) vytvárajú najprirodzenejšie prostredie pre naše bývanie. Výrazne ovplyvňujú kvalitu vnútornej klímy a sú v súlade so životným prostredím

Kombináciou prírodných materiálov (drevovláknité dosky, celulóza, konopná izolácia a ovčia vlna), ktoré nám slúžia ako tepelná a zvuková izolácia v konštrukcii, je zaistená tepelná pohoda v zime a príjemná klíma počas leta.

3
Dostatok
svetla

Prirodzené svetlo je výnimočným prvkom, ktorý má pozitívny vplyv na naše zdravie. Aby ľudské telo správne fungovalo, malo by dennodenne vnímať intenzitu vonkajšieho svetla.

Pozitívne nás ovplyvňuje po psychickej aj fyzickej stránke. Väčšie presklenné plochy a ich orientácia na juh, zvyšuje množstvo svetla a prijatého tepla v interiéri počas dňa.

1. ZDRAVÝ VZDUCH

Difúzne otvorená konštrukcia

Pri výstavbe pasívnych a takmer nulových drevodomov využívame difúzne otvorený konštrukčný systém s použitím prírodných drevovláknitých, konopných a slamených izolácií. Všetky naše skladby konštrukcií sú certifikované Technickým a skúšobným ústavom stavebným – TSUS.

Čo znamená pojem difúzne otvorená a difúzne uzavretá konštrukcia?

DIFÚZNE OTVORENÁ KONŠTRUKCIA

Základným znakom difúzne otvorenej konštrukcie je použitie takej skladby steny, kde nie je použitá parozábrana, ktorá by bránila prechodu vodnej pary z interiéru do exteriéru. To znamená, že konštrukcia umožňuje prechod určitého množstva vodnej pary, bez toho, aby v konštrukcii kondenzovala. Ďalšou výhodnou vlastnosťou difúzne otvorenej konštrukcie je schopnosť regenerácie materiálov aj pri nadmernom zavlhnutí. Z tohto hľadiska prípadné poruchy neovplyvňujú samotnú konštrukciu ani statiku stavby. V skladbe steny sú materiály zoradené tak, aby bola v konštrukcií dodržaná smerom z interiéru do exteriéru zostupnosť difúzneho odporu jednotlivých materiálov.

Čím vyšší faktor difúzneho odporu materiál má, tým má viac obmedzenú paropriepustnosť, avšak nie je úplne difúzne uzavretý. Tým pádom konštrukcia nepopiera fyzikálne zákony. Naopak „dýcha“, čo prispieva k lepšej vnútornej klíme a v interiéri sa nehromadí vlhkosť. Difúzne otvorené konštrukcie sú čoraz častejšie používané pri návrhu a realizácií drevostavieb.

DIFÚZNE UZavretá KONŠTRUKCIA

Difúzne uzatvorená konštrukcia sa vyznačuje použitím parozábrany, ktorá zabraňuje vnikaniu vlhkosti do konštrukcie steny. Väčšina problémov vzniká pri nekvalitnom vyhotovení alebo porušení parozábrany, kedy sa vlhkosť dostane do konštrukcie a nemá možnosť sa z nej vypariť. V tomto prípade może dôjsť k závažným a trvalým poruchám izolácií, alebo samotnej konštrukcie. Porušenie parozábrany nastáva najčastejšie v miestach prestupov inštalácií a potrubí, spájaní jednotlivých konštrukcií i materiálov.

Použitím parozábrany je dom obalený v „igelite – nedýcha”, preto jediný spôsob ako sa zbaviť vznikajúcej vlhkosti v interiéri je ju vyvetrať oknami

1. ZDRAVÝ VZDUCH

Vetranie s rekuperáciou tepla

Zdravý vzduch = rekuperácia s výmenníkom vlhkosti Systémom vetrania s rekuperáciou tepla môžu domácnosti zásadne ovplyvniť kvalitu vzduchu vo vnútri domu. Tento spôsob vetrania zabezpečí v rodinnom dome optimálnu klímu, pretože vďaka filtrom bude vzduch svieži a čistý. Je veľkou výhodou pre ľudí, ktorí trpia alergiou, vďaka rekuperácii môžu znovu ľahko dýchať.

Centrálna rekuperácia
s výmenníkom vlhkosti

Rekuperácia, čiže spätné získavanie tepla je dej, pri ktorom sa vzduch privádzaný z vonkajšieho prostredia do objektu ohrieva teplým odvádzaným vzduchom z miestnosti. Teplý vzduch je odvádzaný cez rekuperačný výmenník, kde odovzdáva väčšinu svojho tepla (až do 95%) privádzanému vzduchu bez toho, aby sa miešal „odpadový“ vzduch s čerstvým. Odpadový vzduch iba odovzdáva svoju tepelnú energiu vonkajšiemu (privádzanému) vzduchu.

2. Zdravé prostredie

Prírodné materiály

Kombináciou prírodných materiálov (drevovláknité dosky, konopná izolácia, ovčia vlna), ktoré nám slúžia ako tepelná a zvuková izolácia v konštrukcii, je zaistená tepelná pohoda v zime a príjemná klíma aj v lete.

Drevovláknité izolácie

Na výrobu drevovláknitých izolácií sa používa výhradne ihličnaté drevo. Vďaka svojim vlastnostiam sú výborným riešením zaistenia tepelnej stability a zvukovej ochrany novostavieb alebo akýchkoľvek rekonštruovaných stavebných konštrukcií. Skladby stavebných konštrukcií s použitím drevovláknitých izolácií sú zo stavebno-fyzikálneho hľadiska vysoko kvalitné a zaručujú minimalizáciu spotreby energii. Sú teda viac než len plnohodnotnou náhradou bežne používaných izolačných materiálov ako mineralna vlna alebo polystyrén.

Konopné izolácie

Konopná izolácia patrí medzi najekologickejšie izolačné materiály. Vyrába sa z rýchlorastúcej jednoročnej rastliny z Konope siatej. Tento izolačný materiál je príjemný na dotyk, vonia a má vynikajúce tepelno-izolačné parametre. Je vysoko paropriepustný (difúzne otvorený), zabezpečuje vysokú ochranu voči chladu v zime, ale zabraňuje aj prehrievaniu v lete. Má dobré aj zvuko-izolačné parametre. Konopné vlákno výborne reguluje vlhkosť bez toho aby sa narušili jeho tepelno-technické vlastnosti.

Hlinené omietky

Hlinené omietky sú zdravšou alternatívou voči sadrovým, alebo cementovým omietkam. Miestnosti kde sa použije hlinená omietka maju konštantnú vzdušnú vlhkosť na úrovni cca 45% (+/- 5%) čím zabezpečuje zdravú mikroklímu ovzdušia. Hlinená omietka pohlcuje okrem vlhkosti aj rôzne druhy pachov a toxínov zo vzduchu a teda funguje ako filter.

Hlinené panely

Hlinené panely tiež regulujú vlhkosť v interiery a zabezpečujú tak zdravú mikroklímu. Použité môžu byť ako náhrada z sadrokartónové dosky, kde vďaka svojej vyššej hmotnosti poskytujú neporovnateľne vyššiu akumulačnú vrstvu.

Fúkaná slamená izolácia

Prírodná tepelná a zvuková izolácia z certifikovanej BIO fukanej slamy (ETA certifikát). Táto slama neobsahuje žiadne zrná, prachové častice alebo iné nečistoty a pozostáva výhradne zo stonky. Fúkaná slama je tepelná izolácia bez akýchkoľvek dodatočných prísad. Slamená izolácia ktorú používame je regionálne vyrábaný produkt s jedinečným prístupom výrobcu k ekológii a životnému prostrediu.

Izolácie z ovčej vlny

Izolácie z ovčej vlny máme priamo z prírody od pestovateľov z Rakúska, Nemecka a Švajčiarska. Certifikovaná ovčia vlna certifikátom NATUREPLUS® je voči škodcom ochránená tzv. Ionizačnou metódou a deklaruje zdravotnú nezávadnosť, a ekologickú výrobu. Materiál má výborné tepelnoizolačné vlastnosti a je príjemný na dotyk s príznačnou vôňou.

Masívne konštrukčné rezivo: KVH

„Konstruktionsvollholz” je masívne konštrukčné drevo, ktoré je vyrábané dĺžkovým nadpájaním počas ktorého je zbavené všetkých chýb dreva (vypadavé hrče, praskliny) čo zabezpečuje tvarovú stálosť materiálu. Vyrábané je v presných prierezoch, vysušené na nízku vlhkosť 15% (+/- 3%) a musi spĺňať normou stanovené kvalitatívne parametre.

CLT panely

Krížom lepené drevo „Cross-laminated timber” je vyrábané z viac vrstiev których je nepárny počet. Jednotlivé susedné vrstvy lamiel sú na seba kolmé. CLT panely sú vyrábané v pohľadovej alebo nepohľadovej kvalite a vďaka svojej výbornej statickej únosnosti sú často využívané pri architektonicky odvážnych projektoch.

BIO doska

Biodoska (najčastejšie 3-vrstvová lepená masívna doska) je moderný ekologický materiál dostupný v rôznych typoch drevín – najčastejšie smrek alebo borovica. Jednotlivé vrstvy sú vzájomne zlepené pod pravým uhlom, čím je docielená väčšia stálosť proti prehybu a krúteniu ako napr. pri masívnej škárovke. Pri požiadavke pohľadového dreva v interiéri je používaná ako záklop namiesto sadrovláknitej dosky.

3. dostatok svetla

Prirodzené svetlo
v interiéri

Prirodzené svetlo hrá veľmi dôležitú úlohu pri stavbe rodinného domu. V posledných rokoch sa do popredia dostali veľké sklenené plochy okien či dverí, aby sme získali čo najviac prirodzeného svetla. Dochádza tak k úspore elektrickej energie a tieto riešenia prinášali aj tepelné zisky vo forme zníženie energií na vykurovanie. Vhodnou dispozíciou a orientáciou rodinného domu môžeme získavať zdroj svetla v dostatočnej intenzite a kvalite aj z exteriéru.

Prirodzené svetlo má pozitívny vplyv na človeka, na jeho duševné a fyzické zdravie. Preto je dôležité myslieť na jeho dostatok už pri projektovaní domu.

Orientáciou presklených plôch na juh získame počas roka výrazne tepelné zisky. V lete však môžu spôsobovať nemalé problémy s prehrievaním. Preto je potrebné myslieť aj na zatienenie okien vonkajšími žalúziami alebo prečnievajúcim prestrešením.