Slamený dom
TRVALO UDRŽATEĽNÉ BÝVANIE

Slamený
dom

Kladieme čoraz väčší dôraz na používanie ekologických stavebných materiálov pri výstavbe našich drevodomov. Tie majú nízky alebo žiadny dopad na životné prostredie. Jedným z moderných riešení je použitie certifikovanej fúkanej slamy, pri výstavbe pasívnych a nulových stavieb - slamených domov.

Certifikovaná fúkaná slama

Certifikovaná fúkaná slama spĺňa predpoklady materiálu budúcnosti. Je určená najmä na aplikáciu do drevených rámových konštrukcií drevostavieb. Jej forma umožňuje rýchlu, precíznu a bezodpadovú aplikáciu. Možnosť navrhovať zložitejšie konštrukcie, čo ocenia architekti a projektanti. Disponuje pozitívnou bilanciou CO2. Ide o materiál s jasným pôvodom z certifikovanej farmy.

Oblasť použitia certifikovanej slamy
v konštrukciách

Obvodové
steny
Strešné
konštrukcie
Stropné
konštrukcie

Prečo certifikovaná fúkaná slama?

Slamené domy

Certifikovaná fúkaná slama v kombinácií s Ekopanelmi z lisovanej slamy, vytvárajú 100% ekologický stavebný systém na výstavbu slamených domov.

Zdravé bývanie pre človeka

Keď certifikovanú fúkanú slamu spojíme s výstavbou pasívnych a nulových stavieb, zdvojnásobíme pozitívny účinok na životné prostredie a zároveň zabezpečíme kvalitné a zdravé prostredie v interiéri, kde trávime viac ako polovicu svojho života.

100% BIO produkt

Najčistejšia a srdcom pestovaná slama, dlhoročné odhodlanie a nadšenie prinášajú 100% BIO produkt, ktorý v sebe ukrýva všetky výhody a prednosti tepelnoizolačného materiálu na najvyššej úrovni.

Kvalita je dôležitá

Výberom a použitím certifikovanej fúkanej slamy, eliminujeme nedostatky, ktoré vznikali v minulosti balíkovej slame. Nedostatkami sa javilo napríklad nedostatočné vymlátenie zŕn, ktoré boli lákadlom pre hlodavce, alebo zlé presušenie balíka v celom jeho objeme, čo mohlo mať za následok vznikajúci hnilobu.

Čisté stonky slamy sú nasekané na krátke dĺžky, poriadne presušené a dôkladne preosiaté od pšeničných zŕn a iných nečistôt. Dôležitá je aj kvalita vstupnej suroviny, ktorú zaručuje pestovateľ s jedinečným a prepracovaným pestovaním zohľadňujúcim jej finálne použitie. Tým, že nie je slama zabalíkovaná je ľahko odkontrolovateľná jej kvalita.

Výborné izolačné vlastnosti

Dlho vyvíjaný, nový výrobný proces, umožňuje dosiahnutie vysokej aplikačnej objemovej hmotnosti fúkanej slamenej izolácie. Vysokú objemovú hmotnosť oceníme hlavne počas letných horúčav, keď dlhý fázový posun chráni stavbu pred prehrievaním. Rovnako ju oceníme v interiéri, keď sa presvedčíme o výbornej zvukovej izolácií fúkanej slamy.

Skladba konštrukcie obvodovej steny

Domy z dreva s použitím prírodných izolačných materiálov dnes predstavujú veľký potenciál pre výstavbu zelených budov s nulovou uhlíkovou stopou. Znižujú nielen dopyt po energii použitej na výrobu nových materiálov, ale aj spotrebu energie na vykurovanie alebo chladenie budov.

ECO Slama

Difúzne otvorená skladba obvodovej konštrukcie s použitím fúkanej slamenej izolácie v hrúbke 300 mm.

Skladba konštrukcie

1. Certifikovaný systém omietok vhodný na difúzne otvorené konštrukcie.

2. Zateplenie drevovláknitou izolačnou doskou Steico Protect.

3. Drevená nosná konštrukcia z KVH hranolov, alt. Steico Wall.

4. Zateplenie fúkanou slamenou izoláciou s ETA certifikátom.

5. Parobrzdná rovina /osb 4 doska bezformaldehydové lepenie, parobrzdná fólia, hlinený systém Tepore.

6. Inštalačná predstena.

7. Finálne interiérové opláštnenie / hlinený systém Tepore, Slamená omietateľná doska Ekopanel, sadrovláknité dosky…

Tepelnotechnické vlastnosti konštrukcie

λ=0,055 W/(m.K)
súčiniteľ tepelnej vodivosti

R = 8,92 m2.K/W
tepelný odpor pri hrúbke 300 mm fúkanej slamy + 100mm fasádnej drevovláknitej izolácie

U = 0,110 W/m2K
súčiniteľ prestupu tepla nižší ako požaduje norma pre pasívne domy

µ = 1 - 3
faktoru difúzneho odporu - použitie pre difúzne otvorené skladby konštrukcií

Naše konštrukčné skladby dokážeme realizovať v kombinácií fúkanej slamenej izolácie, ekopanelov a hlinených omietok.

Hlinené omietky
zdravšia alternatíva sadrových omietok


Hlinené panely
prírodná alternatíva sadrokartónu


Ekopanely zo slamy
univerzálny panelový systém


OSB 4
bez formaldehydu

Aplikácia fúkanej slamy

Aplikácia fúkanej BIO slamy je rýchla, čistá a bezodpadová. Fúkaná slama je pomocou fúkacieho zariadenia vháňaná cez flexibilné hadice až na miesto spracovania.

Systémové riešenia s použitím Ekonapelov

Systém Ekonapel je vhodný na realizáciu všetkých typov drevostavieb (nízkoenergetické, pasívne, nulové a aktívne domy). Jednotlivé systémové riešenia Ekopanelu musia byť správne zvolené pre daný typ drevostavby. Je treba dbať predovšetkým na kompletný návrh stavby, ktorý musí byť jednotný tak, aby bola zaistená úplná funkčnosť a požadovaná kvalita.

Systémové riešenie priečok

Vďaka vysokej mechanickej odolnosti a pevnosti slamenej dosky nie je nutné vybudovať nosnú konštrukciu priečky, pokiaľ nebude požiadavka na prenos zaťaženia z ďalších konštrukcií. Jednotlivé dosky Ekopanelu je vhodné objednať na potrebnú dĺžku (výšku) priečky. Je dôležité, aby ekopanely neboli po výške napájané a naopak, aby ste ich nemuseli na stavbe krátiť o nejaké centimetre. Vďaka tomu je zaistená vysoká rýchlosť suchej výstavby, minimálne krátenie materiálu, vrátane ľahkého spájania vrutmi. Navrhované konštrukcie obytných a rekreačných stavieb musia spĺňať platné normové požadavky.