CLT panely
Masívne drevo aj v interiéri

CLT
panely

Obľúbené pohľadové panely zabezpečujúce hlavnú nosnú konštrukciu domu, môžu tvoriť finálnu úpravu povrchov v interiéri a môžu tak tvoriť neopakovateľný pocit z priestoru obklopeným drevom.

Skratka CLT vyplýva z názvu Cross Laminated Timber. Čo v preklade znamená krížom lepené drevo. CLT panely tvoria minimálne tri vrstvy, kde susedné vrstvy sú na seba kolmé. Jednotlivé vrstvy sú vyrábané zlepením lamiel a tak zabezpečujú vysokú pevnosť a statickú únosnosť v oboch smeroch (pozdĺžny a priečny smer) čo dovoľuje realizáciu aj náročnejších konštrukcií. Panel je vhodný na nosné i nenosné konštrukcie celého domu (stenové, stropné, strešné).

Dizajn takmer
bez obmedzení

Tieto panely je možné vyhotoviť v pohľadovej alebo nepohľadovej kvalite, a to v závislosti od použitia v interiéri. Na výrobu sa používa smrekové a borovicové drevo, ktoré je triedené hlavne podľa požiadaviek na pohľadovú kvalitu panelu. Pri návrhu architektonického konceptu umožňuje práve CLT systém voľnosť architektom ako aj majiteľom navrhnúť si dom, podľa vlastných predstáv a takmer bez obmedzení. Spojenie prírodného vzhľadu a moderného dizajnu nikdy nebolo ľahšie.

Jednoduchá skladačka

Na stavbu sa dovezú celostenové panely, ktorých montáž je možné prirovnať jednoduchosťou k lego stavebnici. Celá stena s vyrezaním stavebných otvorov, prípadne už so zabudovanými oknami sa zloží priamo na stavbe na svoje miesto. Celá výstavba rodinného domu sa dá takýmto spôsobom zrealizovať za veľmi krátky čas.

S láskou k prírode

Dodávateľom materiálu hlavnej nosnej konštrukcie z CLT panelov v kombinácií s drevovláknitými izolačnými doskami je výhradne les.

Môžeme povedať, že výstavbou takýchto domov vzniká „druhý les“ priamo v meste. CLT panel v kombinácií s drevovláknitými izolačnými materiálmi vytvára stavbu s použitím iba jedného základného materiálu v celom priereze steny a to DREVA.

Pri výrobe a výstavbe domu z ekologických prírodných materiálov je spotrebovaný malý objem oxidu uhličitého - CO2. Po dožití stavby je táto plne recyklovateľná. Vzniká veľmi malé množstvo ďalej nespracovateľných odpadov. Strom pri svojom raste viaže vo svojej štruktúre veľké množstvo CO2. Jeden m3 dreva naviaže pri svojom raste približne 250 kg (CO2).

Zdravé bývanie

Masívne drevo absorbuje zo vzduchu v obytných miestnostiach nadbytočnú vlhkosť. Neskôr, keď je vzduch suchší, vlhkosť sa opäť uvoľňuje, čo zabezpečuje optimálnu klímu vnútorného prostredia.

Takýto dom, pri správnom návrhu skladby stien s vhodným izolačným materiálom dokáže „dýchať“.Difúzne otvorené konštrukcie sú čoraz častejšie navrhované systémy pri realizácií drevostavieb.

Vďaka svojej mernej tepelnej kapacite a hmotnosti akumulujú panely CLT v zimnom období veľmi dobre teplo. V letnom období naopak bránia prehriatiu budovy.