Obvodové konštrukcie
KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM

Obvodové
konštrukcie

Jedná sa o difúzne otvorené obvodové konštrukcie s využitím ekologických matertialov. Všetky skladby konštrukcií sú certifikované Technickým a skúšobným ústavom stavebným (TSUS).

1
Prémium
DIFU

Difúzne otvorená skladba obvodové konštrukcie

2
Prémium
WALL STEICO

Difúzne otvorená skladba obvodové konštrukcie s použitím I nosníkov.

3
Platinum

Difúzne otvorená skladba obvodové konštrukcie z CLT

4
ECO Slama

Difúzne otvorená skladba obvodové konštrukcie s použitím fúkanej slamenej izolácie.

1
Prémium DIFU

Difúzne otvorená skladba obvodové konštrukcie

Skladba konštrukcie
 1. Certifikovaný systém omietok na difúzne otvorené konštrukcie
 2. Zateplenie drevovláknitou izolačnou doskou Steico Protect
 3. Rámová konštrukcia z KVH hranolov (alt.STEIO joist)
 4. Zateplenie rámovej konštrukcie mäkkou drevovláknitou izoláciou Steico Flex
 5. OSB 4 doska
 6. Inštalačná predstena z KVH hranolov zateplená mäkkou konopnou izoláciou
 7. Sádrovláknitá doska Rigistabil
Použité prírodné materiály
Tepelnotechnické
vlastnosti konštrukcie

  Celková hrúbka konštrukcie: mm
  Súčiniteľ prechodu tepla: U = 0,141 W/(m2.K)
  Tepelný odpor konštrukcie: R = 6,9 m2.K/W
  Požiarna odolnosť: DP3

  Teplotný útlm konštrukcie: 383,2
  Fázový posun teplotného kmitu: 14,0 h
  Vnútorná povrchová teplota konštrukcie: 18,9 °C
  Celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary za rok: Mc = 0,080 kg/(m2.a)
  Celoročné množstvo vyparenej vodnej pary za rok: Mev = 5,647 kg/(m2.a)

Výhody konštrukcie
 • difúzna otvorenosť celej skladby steny,
 • pri správnom návrhu skladba zabraňuje kondenzácii vodných pár vo vnútri konštrukcie,
 • použité materiály sú schopné vysporiadať sa s prípadnou vlhkosťou a jej vplyvom nedegradujú,
 • použité materiály sú na prírodnej báze,
 • konštrukcia dosahuje vysokú životnosť.

2
Prémium
WALL STEICO

Difúzne otvorená skladba obvodové konštrukcie s použitím I nosníkov.

Skladba konštrukcie
 1. Certifikovaný systém omietok vhodný na difúzne otvorené konštrukcie
 2. Zateplenie drevovláknitou izolačnou doskou Steico Protect
 3. Rámová konštrukcia z nosníkov Steico Wall
 4. Zateplenie rámovej konštrukcie mäkkou drevovláknitou izoláciou Steico Flex
 5. OSB 4 doska
 6. Inštalačná predstena z KVH hranolov zateplená konopnou izoláciou
 7. Sadrokartónová doska Rigistabil
Použité prírodné materiály
Tepelnotechnické
vlastnosti konštrukcie

  Celková hrúbka konštrukcie: 437 mm
  Súčiniteľ prechodu tepla: U=0,105 W/(m2.K)
  Tepelný odpor konštrukcie: R=9,52 m2.K/W
  Požiarna odolnosť DP3
  – REI 60 (i-o)
  – REW 60 (i-o)
  – REIef 90 (o-i)

  Teplotný útlm konštrukcie: 859,1
  Fázový posun teplotného kmitu: 17,6 h
  Vnútorná povrchová teplota konštrukcie: θsi= 19,1 °C
  Celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary za rok: Mc = 0,029 kg/(m2.a)
  Celoročné množstvo vyparenejvodnej pary za rok:Mev = 5,631 kg/(m2.a)

Výhody konštrukcie
 • konštrukcia spĺňa požiadavky pre pasívnu stavbu,
 • difúzna otvorenosť celej skladby steny,
 • použité prírodné materiály,
 • viac obytnej plochy v porovnaní s murovanými stavbami s rovnakými tepelnoizolačnými vlastnosťami,
 • vysoká životnosť konštrukcie.

3
Platinum

Difúzne otvorená skladba obvodové konštrukcie s použitím CLT panelov

Skladba konštrukcie
 1. Certifikovaný systém omietok na difúzne otvorené konštrukcie
 2. Zateplenie drevovláknitou izolačnou doskou Steico Protect
 3. Rošt zo STEICO Wall (alt. KVH hranoly)
 4. Zateplenie roštu mäkkou drevovláknitou Steico Flex
 5. Nosná konštrukcia z CLT PANELOV – pohľadová kvalita
Použité prírodné materiály
Tepelnotechnické
vlastnosti konštrukcie

  Celková hrúbka konštrukcie: 349 mm
  Súčiniteľ prechodu tepla: U= 0,145 W/(m2.K)
  Tepelný odpor konštrukcie: R= 6,9 m2.K/W
  Požiarna odolnosť DP3
  – REI 45 (i-o)
  – REW 45 (i-o)
  – REIef 60 (o-i)

  Teplotný útlm konštrukcie: 254,1
  Fázový posun teplotného kmitu: 13,6 h
  Vnútorná povrchová teplota konštrukcie: θsi= 18,8 °C
  Celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary za rok: Mc = 0,032 kg/(m2.a)
  Celoročné množstvo vyparenej vodnej pary za rok:
  Mev = 5,653 kg/(m2.a)

Výhody konštrukcie
 • krátka doba výstavby, ľahká montáž a vysoká miera prefabrikácie,
 • približne o 10% viac obytnej plochy ako pri murovaných stavbách s rovnakými tepelno technickými parametrami,
 • nižšia hmotnosť ako betón a tehly,
 • ekologická a trvalo udržateľná architektúra,
 • pozitívny bilancia CO2,
 • príjemná a zdravá klíma v interiéri,
 • výborné protipožiarne vlastnosti,
 • výborné statické vlastnosti vo všetkých smeroch,
 • suchá výstavba,
 • konštrukcia odolná voči zemetraseniu.

4
ECO Slama

Difúzne otvorená skladba obvodové konštrukcie s použitím fúkanej slamenej izolácie.

Skladba konštrukcie
 1. Certifikovaný systém omietok vhodný na difúzne otvorené konštrukcie
 2. Zateplenie drevovláknitou izolačnou doskou Steico Protect
 3. Drevená nosná konštrukcia z KVH hranolov, alt. Steico Walls
 4. Zateplenie fúkanou slamenou izoláciou s ETA certifikátom
 5. Parobrzdná rovina /osb 4 doska bezformaldehydové lepenie, parobrzdná fólia, hlinený systém Tepore/
 6. Inštalačná predstena
 7. Finálne interiérové opláštnenie /hlinený systém Tepore, Slamenná omietateľná doska Ekopanel, sadrovláknité dosky…
Použité prírodné materiály
Tepelnotechnické
vlastnosti konštrukcie

  Celková hrúbka konštrukcie: 349 mm
  Súčiniteľ prechodu tepla: U= 0,145 W/(m2.K)
  Tepelný odpor konštrukcie: R= 6,9 m2.K/W
  Požiarna odolnosť DP3
  – REI 45 (i-o)
  – REW 45 (i-o)
  – REIef 60 (o-i)

  Teplotný útlm konštrukcie: 254,1
  Fázový posun teplotného kmitu: 13,6 h
  Vnútorná povrchová teplota konštrukcie: θsi= 18,8 °C
  Celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary za rok: Mc = 0,032 kg/(m2.a)
  Celoročné množstvo vyparenej vodnej pary za rok:Mev = 5,653 kg/(m2.a)

Výhody konštrukcie
 • krátka doba výstavby, ľahká montáž a vysoká miera prefabrikácie,
 • približne o 10% viac obytnej plochy ako pri murovaných stavbách s rovnakými tepelno technickými parametrami,
 • nižšia hmotnosť ako betón a tehly,
 • ekologická a trvalo udržateľná architektúra,
 • pozitívny bilancia CO2,
 • príjemná a zdravá klíma v interiéri,
 • výborné protipožiarne vlastnosti,
 • výborné statické vlastnosti vo všetkých smeroch,
 • suchá výstavba,
 • konštrukcia odolná voči zemetraseniu.