Stropné konštrukcie
KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM

Stropné
konštrukcie

Dávame si záležať na všetkom, čo robíme a preto používame výhradne certifikované skladby na výstavbu našich drevodomov.Vytvárame tak pre vás zdravé bývanie s použitím prírodných izolačných materiálov.

Skladba konštrukcie
 1. Zálievka podlahového vykurovania – cementový poter
 2. Rozvody podlahového vykurovania vrátane tepelnoizolačnej vrstvy
 3. Kročajová izolácia – drevovláknitá izolačná doska Steico Therm
 4. Záklop OSB dosky
 5. Nosná konštrukcia z KVH hranolov (alt.Steico Joist)
 6. Zateplenie nosnej konštrukcie drevovláknitou izoláciou Steico Flex
 7. Inštalačný priestor na vedenie rekuperácie
 8. Závesný systém Rigips a protipožiarna stavebná SDK doska
Použité prírodné materiály
Tepelnotechnické
vlastnosti konštrukcie

Celková hrúbka konštrukcie: 355 mm
Požiarna odolnosť DP3 – REI 30
Vzduchová nepriezvučnosť: RW= 56 dB
Kroková nepriezvučnosť: Ln,W= 65 dB

Výhody konštrukcie
 • výborné zvukovoizolačné vlastnosti,
 • použitie prírodných materiálov,
 • suchá výstavba,
 • nižšia hmotnosť ako klasické železobetónové stropné konštrukcie.