Strešné konštrukcie
KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM

Strešné
konštrukcie

Nezáleží, či sa rozhodnete pre moderný bungalov s plochou strechou, alebo ste viac za klasickú šikmú strechu. Máme riešenie pre každú vašu variantu.

1
Plochá
strecha

2
Šikmá
strecha

1
Plochá
strecha

Skladba konštrukcie
 1. Štrkový zásyp
 2. Hydroizolačná vrstva
 3. Spádová vrstva
 4. Nadkrokvová izolácia Steico Special (alt. Steico Universal)
 5. Záklop z OSB dosky
 6. Nosná konštrukcia z KVH hranolov (alt. Steico Joist)
 7. Zateplenie nosnej konštrukcie drevovláknitou izoláciou Steico Zell (alt. Steico Flex)
 8. Parozábrana resp. parobrzdná rovina
 9. Latovanie z hranolov 50 x 40 mm
 10. Inštalačný priestor na vedenie rekuperácie bez porušenia parobrzdnej roviny
 11. Závesný systém Rigips a protipožiarna stavebná SDK doska
Použité prírodné materiály
Tepelnotechnické
vlastnosti konštrukcie

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie: U= 0,11 W/(m².K)
Tepelný odpor konštrukcie: R= 9,1 m2.K/W

Výhody konštrukcie
 • ochrana pred prehrievaním v letných mesiacoch,
 • výborné tepelnoizolačné vlastnosti,
 • použitie prírodných materiálov,
 • pri správnej realizácii vysoká životnosť konštrukcie.

2
Šikmá
strecha

Skladba konštrukcie
 1. Betónová resp. keramická strešná krytina
 2. Kontralatovanie, latovanie
 3. Nadkrokvová izolácia Steico Special (alt. Steico Universal)
 4. Nosná konštrukcia z KVH hranolov (alt. Steico Joist)
 5. Zateplenie nosnej konštrukcie drevovláknitou izoláciou Steico Zell
 6. Parobrzdná rovina resp. parozábrana
 7. Latovanie z hranolov 50 x 40 mm
 8. Závesný systém Rigips a protipožiarna stavebná SDK doska
 9. Inštalačný priestor na vedenie rekuperácie bez porušenia parobrzdnej rovin
Použité prírodné materiály
Tepelnotechnické
vlastnosti konštrukcie

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie: U= 0,10 W/(m².K)
Tepelný odpor konštrukcie: R= 9,62 m2.K/W

Výhody konštrukcie
 • možnosť priznanej šikminy v interiéri,
 • možnosť využívať podkrovné priestory,
 • ochrana pred prehrievaním v letných mesiacoch,
 • vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.