Podlahové vykurovanie
TECHNICKÉ VYBAVENIE BUDOV

Podlahové
vykurovanie

Podlahové vykurovanie patrí medzi nízkoteplotné systémy vykurovania, čiže pracuje s maximálnou teplotou vody len 55°C. Nižšia teplota vykurovacej vody neznamená, že budete mať v dome chladnejšie, ale že budete potrebovať menej energie na vykurovanie. Podstatne menej ako pri použití klasických radiátorov.

Podlahové vykurovanie

Mnohí sa pri podlahovom vykurovaní obávajú poruchy v podobe prasknutého potrubia. Takéto poruchy sú v prípade odbornej inštalácie a pri použití kvalitných materiálov veľmi zriedkavé. V našich inštaláciách používame systém s použitím viacvrstvového polyetylénu hliníkového potrubia, ktorý sa svojimi vlastnosťami a životnosťou veľmi dobre osvedčili pri použití v podlahovom vykurovaní.

Difúzne otvorená drevostavba sa vyznačuje skutočnosťou, že sa do určitej miery dokáže vyrovnať s vlhkosťou v konštrukcii, prípadná porucha potrubia by neznamenala pre takýto typ konštrukcie problém.

Prečo podlahové vykurovanie
Estetické a priestorové hľadisko

všetky potrubia sú ukryté v podlahe, nie je potrebné inštalovať radiátory. Tie zaberajú plochu, narušujú a obmedzujú dispozičné riešenia. Priestor je opticky čistý a nie je limitovaný prekážajúcimi vykurovacími telesami.

Veľká vykurovacia plocha

aj z tohto dôvodu sú postačujúce nižšie teploty vykurovacej vody ako pri klasickom vykurovaní.

Rovnomerné rozloženie teploty v interiéri

veľká vykurovacia plocha zabezpečuje rovnomerné rozloženie teplôt nad celou podlahou (na rozdiel od vykurovania radiátormi, z ktorých teplo stúpa z pomerne malej plochy rýchlo nahor a nerozkladá sa do priestoru, tak optimálne ako teplo z podlahového vykurovania).

Menšie prúdenie vzduchu

podlahové vykurovanie patrí medzi sálavé spôsoby vykurovania to znamená, že odovzdáva teplo okolitým predmetom, od ktorých sa následne ohrieva vzduch v interiéri. Platí, že teplota vzduchu je rovnomerne rozložená v priestore a je nižšia ako teplota stien (okolitých predmetov), preto nedochádza k zvýšenému prúdeniu vzduchu v interiéri.

Znižuje prašnosť

v súvislosti so slabším prúdením vzduchu v interiéri nedochádza k víreniu prachu a vzniká prostredie vhodné pre alergikov, astmatikov.

Bezúdržbový systém

v prípade odbornej inštalácie a použití kvalitných certifikovaných materiálov si tento systém vyžaduje len minimálnu údržbu.

Pasívne chladenie

keď už máme podlahové vykurovanie, prečo ho nevyužiť na chladenie priestorov letných mesiacoch? Ide o efektívne riešenie s minimálnymi nákladmi navyše oproti bežnému podlahovému vykurovaniu. Pokiaľ v zime potrubím preteká ohrievaná voda, v lete ním môže pretekať studená voda, ktorá sa môže podieľať na chladení objektu.

Elektrický podlahový vykurovací systém

Okrem teplovodného podlahového vykurovania možno použiť aj elektrický podlahový vykurovací systém. Využíva elektrickú energiu, ktorá je zavedená do odporových káblov alebo rohoží napojených na elektrickú sieť. Montáž takéhoto typu vykurovania je síce jednoduchšia, ale musí prebehnúť pod odborným dohľadom elektrikára.

Nevýhodou tohto spôsobu vykurovania je, že nemá akumulačnú vrstvu, na rozdiel od teplovodného podlahového vykurovania, kde akumulačnú vrstvu tvorí cementový alebo anhydritový poter. Akumulačná vrstva v prípade výpadku elektrickej energie ešte niekoľko hodín sála naakumulované teplo, čo je v prípade elektrických rohoží nereálne.