Tepelné čerpadlá
TECHNICKÉ VYBAVENIE BUDOV

Tepelné
čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva dostupné teplo zo vzduchu, zeme alebo z vody. Toto teplo prevádza na vyššiu teplotnú hladinu a vzniknutú energiu využíva na vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody a pod.

Ako pracuje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo pracuje na opačnom princípe ako klasická chladnička, ktorej úlohou je „vytvoriť zimu“ vo vnútri. Von sa teplo odvádza cez chladič umiestnený na zadnej strane chladničky. Tepelné čerpadlo naopak, odoberá teplo z vonkajšieho prostredia „premieňa“ ho na vyššiu teplotu a odovzdáva do vykurovacieho systému.

Tepelné čerpadlo typu vzduch / voda

Čerpadlá vzduch / voda sú na trhu najobľúbenejšie kvôli jednoduchej montáži a nízkym nákladom na prípravné práce. Teplo zo vzduchu je zadarmo. Nepotrebujú veľký pozemok, ani zdroj vody. Preto sú veľmi zaujímavým riešením aj z hľadiska najrýchlejšej návratnosti investície spomedzi všetkých dostupných druhov tepelných čerpadiel.

Výhody použitia
 • nízke vstupné investície,
 • krátka doba návratnosti,
 • univerzálna inštalácia,
 • jednoduchá inštalácia.
Nevýhody
 • nižšia účinnosť v zime,
 • hlučnosť vonkajšej jednotky.
Tepelné čerpadlo typu zem / voda

Čerpá energiu zo zeme. Na čerpanie energie využíva kolektory umiestnené pod povrchom zeme v nezámrznej hĺbke. Teplo zeme môže využiť prostredníctvom dvoch zdrojov zemných horizontálnych kolektorov a vertikálnych hlbinných vrtov.

Výhody použitia
 • najstabilnejší systém,
 • tichý chod,
 • akumulácia tepla.
Nevýhody
 • potreba väčšieho pozemku,
 • rozsiahle zemné práce,
 • vysoké investičné náklady,
 • dlhý čas návratnosti.
Tepelné čerpadlo typu voda / voda

Pre svoju prácu čerpá energiu z vody. Voda ako prírodný zdroj tepla má najväčší energetický potenciál, preto takéto čerpadlo dosahuje najvyššiu účinnosť. Podmienkou je, aby bola voda dostupná v požadovanom množstve a dobrej kvalite.

Na zabezpečenie obehu vody sú potrebné minimálne dva vrty (studne). Z jednejstudne sa voda čerpá a pomocou druhej vsakovacej studne sa použitá voda odvádza späť do podložia.

Výhody použitia
 • vysoký vykurovací faktor,
 • stabilná teplota.
Nevýhody
 • málo vhodných lokalít,
 • vyššie vstupné náklady,
 • rozsiahle zemné práce.