Solárne panely
TECHNICKÉ VYBAVENIE BUDOV

Solárne
panely

Správne vyhotovený solárny systém vám dokáže ušetriť podstatnú časť nákladov spojených so získavaním tepelnej energie. Neustály vývoj umožnil využívať slnečnú energiu počas väčšiny roka, v našich zemepisných šírkach ako podporu na prípravu teplej vody alebo ohrievanie bazénov.

Slnečná energia

Intenzita slnečného žiarenia je menná nie len v priebehu dňa, ale aj počas roka. Najväčšiu intenzitu dosahuje v letných mesiacoch (júl, august). Počas leta ale nepotrebujeme stavbu vykurovať, dokonca aj na ohrev teplej vody je potrebné menšie množstvo energie. V blízkej budúcnosti ale bude možné energiu efektívne uložiť a následne podľa potreby čerpať.

Využitie slnečnej energie sa javí najvýhodnejšie v prípade, keď domácnosť plánuje ohrev bazénovej vody pomocou kolektorov, čím sa dokáže predĺžiť prevádzka bazénu v chladnejšom období.

Slnečnú energiu možno využiť premenou na tepelnú energiu (slnečné kolektory) alebo premenou na elektrickú energiu (fotovoltické panely).

Slnečné kolektory

Kolektory tvorí systém rúrok, v ktorých prúdi kvapalina (teplonosná látka). Kvapalina sa vplyvom slnečného žiarenia ohrieva, akumuluje teplo a odovzdáva ho zohrievanej vode vo výmenníku (zásobníku teplej vody).

Fotovoltické panely

Fotovoltické panely premieňajú zachytenú slnečnú energiu šírenú žiarením na jednosmerný elektrický prúd, ktorý sa následne využíva na napájanie spotrebičov, prípadne sa vyrobená energia môže uskladniť v batériách.